Thursday, June 23, 2011

เพลง ดอกไม้ดอกนั้นไม่บานอีกแล้ว – อ้อย กะท้อน

เพลง ดอกไม้ดอกนั้นไม่บานอีกแล้ว – อ้อย กะท้อน
อัลบั้มใหม่ single ดอกไม้ดอกนั้นไม่บานอีกแล้ว

โหลดเพลงเนื้อเพลง ดอกไม้ดอกนั้นไม่บานอีกแล้ว – อ้อย กะท้อน

ลมเดือนเมษาพัดมาปีกลาย เด็กน้อยตาใส
ถึงวัยเนื้อสาวสะพรั่ง วัยเรียนมันร้อน ริรักกลางทาง
แม่รอพ่อหวัง แต่สาวอยู่กลางแสงไฟ
ออกจากโรงเรียน ล็อคห้องลองยา เงินแม่ส่งมา
แลกยาเมาค่ำชนบ่าย วันหนึ่งก็ท้องไม่รู้ลูกใคร
มั่วมามั่วไป ไม่มีหน้าไหนรักจริง
เด็กสาวหายไป ไม่กลับบ้านนา หมดแล้วคุณค่า
ดอกฟ้าแห่งลุ่มน้ำปิง อุ้มท้องยังร้องเสพยา ผีบ้าซาตานเข้าสิง
เจ้าเหลือเพียงก้านเพียงกิ่ง หมดสิ้นกลีบหวาน
ลมเดือนเมษาพัดมาอีกที แม่น้ำเปลี่ยนสี
เดือนสี่ปีนี้ร้าวราน กลางไฟเมืองฟ้า สาวเจ้าล้มคลาน
อุ้มลูกพิการ หาทางกลับบ้านไม่เจอ
เด็กสาวหายไป ไม่กลับบ้านนา หมดแล้วคุณค่า
ดอกฟ้าแห่งลุ่มน้ำปิง อุ้มท้องยังร้องเสพยา ผีบ้าซาตานเข้าสิง
เจ้าเหลือเพียงก้านเพียงกิ่ง หมดสิ้นกลีบหวาน
เด็กสาวหายไป ไม่กลับบ้านนา หมดแล้วคุณค่า
ดอกฟ้าแห่งลุ่มน้ำปิง อุ้มท้องยังร้องเสพยา ผีบ้าซาตานเข้าสิง
เจ้าเหลือเพียงก้านเพียงกิ่ง หมดสิ้นกลีบหวาน
ลมเดือนเมษาพัดมาอีกที แม่น้ำเปลี่ยนสี
เดือนสี่ปีนี้ร้าวราน กลางไฟเมืองฟ้า สาวเจ้าล้มคลาน
อุ้มลูกพิการ หาทางกลับบ้านไม่เจอ
กลางไฟเมืองฟ้า สาวเจ้าล้มคลาน
ดอกไม้ดอกนั้น ไม่บานอีกแล้วอีกเลย

No comments:

Post a Comment